Om FLD

FLD blev stiftet i 2001, fordi sprogcenterlederne ønskede et selvstændigt, fagligt fællesskab, der varetager vores interesser i forhold til løn- og ansættelsesforhold og på det ledelsesfaglige område.

FLD er anerkendt på politisk niveau som talerør for danskuddannelseslederne.

Fra januar 2015 er vi en del af DJØF, hvor vi indgår i ledelsesfællesskab med 1100 andre uddannelsesledere fra bl.a. VUC, gymnasierne og erhvervsskolerne.

Som medlemmer af DJØF har vi et stort forbund med mange ressourcer bag os. Det indebærer, at vi kan deltage i de ledelsesfaglige kurser, seminarer og efteruddannelsestilbud, som DJØF udbyder og trække på det faglige og ansættelsesretslige område. Herudover har DJØF en række medlemstilbud og rabatordninger mv.

iStock 924520276 omos

 

Udskriv